Kaksikielinen

Kielikylpy - Språkbad. Meillä voit esittää asiasi omalla äidinkielelläsi.

Kunnan kaksikielisyys on itsestään selvä osa vähemmistön oikeutta. Joidenkin tahojen ylläpitämä kielipoliittinen vastakkainasettelu, vihollisuus, kostonhalu ja pelko tulee vaihtaa vastakohdakseen, yhdentää suomi ja ruotsi yhteistyössä esim kouluissa, joissa kaksi kieltä on samassa kiinteistössä. Lisääntyvä muutto tulee väistämättä vähentämään ruotsinkileisten suhteellista osuutta. Ruotsinkielisillä taas on hallussaan vahva sosiaalinen verkko ja yhteenkuuluvaisuus sekä perinteet (vaikkapa pirtun salakuljetus!). YSI katsoo, että Sipooseen muuttavat suomenkieliset perheet voitaisiin hyvin liittää tällaiseen yhteiseen sosiaaliseen verkkoon. Kielikylpy, päiväkoti, jossa kaksi kieltä, koulut, joissa kaksi kieltä saman katon alla voivat olla keino tähän kehitykseen. Ilman tällaista yhdistämistä on vaarana, että sekä kielienemmistö että muuttajat jäättävät historiallisesti irrallisiksi ja muodostavat paikalliset juurensa vasta muutaman sukupolven jälkeen. Kenties turha viivytys.

 

Kieliperinnettämme voidaan hyödyntää myös laajemmalti, erityisesti tehostamalla yhteistoimintaa muiden pohjoimaiden kanssa. Sieltä voimme saada hyödyllistä tietoa kokemuksista kuntien yhdistämisessä, kaavoituspolitiikassa, terveydenhoidossa, vanhustyössä ym. Esimerkkejä hyvistä ratkaisuista löytyy myös muualta.