Paikallinen

VAIN SIPOOLAISTEN PUOLESTA

Nykyaikaistamme kunnallista päätöksentekoa Sipoossa

 

Ongelmien ratkaisu keskustellen

YSI toimii puoluetoimistojen ohjauksen ulkopuolella. Emme toteuta puolueohjelmia koska toimeksiantajiamme ovat kuntalaiset. Olemme aito sitoutumaton kansalaisjärjestö. Uskomme, että on mahdollista keskustellen saada aikaan parhaita päätöksiä ja siten hyödyntää myös mielipide-eroja keskustelun voimanlähteenä. Emme usko omistavamme ”viisasten kiveä” missään asiassa. Tämä keskusteleva vuorovaikutuskulttuuri on jo kantanut hedelmää Sipoossa monissa asioissa, esim. yksimielisyytenä kunnanjohtajan valinnassa.

 

Paikallisdemokratia

 

Sipoolla on erinomaiset lähtökohdat kehittyä itsenäisenä kuntana. Emme ole kriisikunta, eikä pääkaupunkialueen kehitys edellytä Sipoon silpomista tai sulauttamista mihinkään. Kuntauudistuksessa oli johtotähtemme viimeiseen asti vaalia lähidemokratiaa jakamattomassa Sipoossa. Paikallisyhteisön vahvistaminen, erityisesti kylissä, on tässä tärkeä työkalu. Uskomme siihen, että Sipoon asiat ja kehittäminen on paras pitää sipoolaisten omissa käsissä. Vain selvästi kuntarajat ylittävissä hankkeissa ja palveluissa voidaan päätöksentekoa delegoida laajemmalle yhteisölle, silloinkin keskustellen ja yhteiset edut yhdistäen.